Ota yhteyttä ja kysy palveluistani!

Mietitkö, mistä aloittaa? Olisitko kiinnostunut kuulemaan lisää palveluistani? Ota minuun yhteyttä ja kerro, minkälaista apua kaipaisit. Tarkkaa tavoitetta ei tarvitse olla, vaan aloitamme kartoittamalla tilanteesi. Lähetä viestisi, ja palaan asiaan mahdollisimman pian!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

lvelut Jani Pyyhtiä:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste joka on laadittu koskien tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) varten.

(seloste päivitetty 24.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Liikunta - ja viihdepalvelut jani Pyyhtiä (jäljempänä ”JP Valmennus”)
Y-tunnus: 2874319-9
Osoite: Hakkapeliitankatu 8 B 16, 1530 Lahti
Puhelin: 044 324 7195
Sähköposti: jani.pyyhtia@jpvalmennus.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jani Pyyhtiä
Puhelin: 044 324 7195
Sähköposti: jani.pyyhtia@jpvalmennus.fi

3. Rekisterin nimi

JP Valmennuksen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva  asiakasrekisteri (”JP Valmennuksen asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • verkkokäyttäytymistä JP Valmennuksen verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)
 • palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • henkilötunnus
 • laskutus- ja perintätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. JP Valmennuksen verkko- ja mobiilipalvelut sekä JP Valmennuksen sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi JP Valmennuksen muista rekistereistä, JP Valmennuksen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietoja ei siirretä EU: eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan JP Valmennuksen rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

JP Valmennus kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. JP Valmennus suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

JP Valmennus  |  Jani Pyyhtiä

 Personal trainer Lahdessa ja Heinolassa (Päijät-Häme + muu Suomi) 

Olen Jani Pyyhtiä, kouluttautunut liikuntaneuvoja ja personal trainer. Toimin pääsääntöisesti Lahden ja Heinolan alueella, mutta toimialueeni on Päijät-Häme ja tarvittaessa koko Suomi. Mikäli kaipaat esimerkiksi kipinää liikuntaan, tavoitteellisuutta treenaamiseen taikka apua kehonmuokkaukseen, käänny minun puoleeni. Haluan auttaa asiakkaitani viihtymään kehossaan ja voimaan hyvin vuoden jokaisena päivänä ilman rääkkitreeniä ja kitudieettejä.

Yhteystiedot

JP Valmennus

Peiponpolku 2 A

18100 Heinola

 

044 324 7195
jani.pyyhtia@jpvalmennus.fi