Nosta energiatasojasi sekä paranna suorituskykyäsi arjessa ja työssä, muokaten samalla kroppaasi sporttisemmaksi ilman rääkkitreeniä ja kitudieettejä.

YLÄTALJAVETO NISKAN TAAKSE

Ylätaljaveto niskan taakse on onneksi vähentynyt viime vuosina, mutta jonkin verran sitä valitettavasti vielä näkee. Miksi valitettavasti? Siksi, että en ole vielä nähnyt kenenkään tekevän sitä ergonomisesti hyvin.

Kuvassa yksi on epäergonominen suoritustapa.
Tässä vielä rintaranka pysyy kohtuullisen suorassa, mutta muuten menee pahasti pieleen.
Leuka on painuneena rintaan jolloin kaularanka pyöristyy ja rintarangan yläosa pyöristyy mukana. Tämä aiheuttaa sen, että lapaluualueen kontrollointi heikkenee ja olkavarsi ohjautuu sisäkiertoon. Näiden seurauksena olkanivelen etuosa-alueelle syntyy voimakas kompressiokuormitus. Lisäksi selkärangan nikamarakenteisiin tulee epätasapainoista kuormitusta. Eli melkein koko ylävartalo on epäergonomisessa kuormituksessa.

Pahimmassa tapauksessa tämän tyyppisesti suoritettu tekniikka voi johtaa ylävartalon kiputiloihin, muun muassa olkanivelen etu - ja sivuosan ja kaularangan kiputiloihin, yläraajojen verenkiertohäiriöihin ja hermo-oireisiin.

Ylätaljavedon niskan taakse voi suorittaa turvallisesti ja ergonomisesti, mutta liike vaati ylävartalolta todella paljon toimintakykyä ja tekijältä tiedostamista miten liike tehdään.
Yläselkä - ja olkanivelalueelta pitää löytyä paljon voimaa. Lisäksi olkanivelalueella pitää olla tarpeeksi liikkuvuutta. Rintaranka-alueelta vaaditaan ojennusvoimantuottoa. Lisäksi tarvitaan vielä
stabilaatiota muun muassa olkanivel, - lapaluu - ja rintaranka-alueelta.

Kuvassa kaksi ergonominen suoritustapa.
Liikettä tehdessä koko ylävartalo pitää olla pystysuorassa asennossa, leukaa ei viedä rintaan, rintaranka ei saa pyöristyä ja olkavarsi on koko liikkeen ajan ulkokierrossa eli kyynärpää osoittaa liikkeen aikana kohtisuoraan alaspäin. Kun tankoa viedään niskan taakse, pää ei väistä tankoa vaan toisinpäin. Liikerata kannattaa olla mahdollisimman iso lihasaktivaation takia, eli tanko tuodaan lapaluiden yläalueen päälle.

Ylätaljavetoa ei kannata tehdä jos suoritus näyttää kuvan yksi kaltaiselta, mutta jos liike näyttää kuvan kaksi kaltaiselta ja kaikki ergonomisen suoritustavan asiat toteutuu, niin liike on tehokas yläselän lihasten vahvistamiseen.

Jätä kommentti

hCaptcha